<

Dwór w Uniszkach zawadzkich

4. dwór w Uniszkach zawadzkich

3. dwór w Uniszkach Zawadzkich

Dwór w Uniszkach Zawadzkich

Miniatura Uniszki Zawadzkie

Sierpc - Dwór z Uniszek Zawadzkich

5. dwór w Uniszkach Zawadzkich w trakcie rozbiórki

Dworek w Uniszkach Zawadzkich

Budowa dworu na terenie skansnu

7. dwór w Uniszkach Zawadzkich trakcie prac rozbiórkowych

Sierpc - Dwór z Uniszek Zawadzkich

... Zawadzkie Miniatura Uniszki Zawadzkie

6. dwór w Uniszkach Zawadzkich trakcie rozbiórki

8. dwór w Uniszkach Zawadzkich trakcie prac rozbiórkowych

Miniatura Uniszki Zawadzkie Miniatura Uniszki Zawadzkie ...

Dwory i dworki (Polska) · Roskosz

... Miniatura Uniszki Zawadzkie ...

Miniatura Uniszki Zawadzkie ...

Dwór z okresu neoklasycyzmu, Szubin woj. kujawsko-pomorskie - PalacewPolsce. pl -

... Miniatura Uniszki Zawadzkie ...

Budowa dworu na terenie skansenu

Budowa dworu na terenie skansenu

POŁĄCZ PORANEK Z UŚMIECHEM A ODKRYJESZ TAJEMNICĘ POGODNEGO DNIA.

Budowa dworu na terenie skansnu

Tytuł: Dworek w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Autor: Robert Rumiński Rok wydania: 2010. Więcej informacji: Katalog wystawy stałej prezentującej ...

Lusławice (małopolskie) - Dwór Pendereckich

Tytuł: ...

Tytuł: Dwór z Uniszek Zawadzkich. Historia i ekspozycja. Rok wydania: 2016. Cena: 15 zł

Tytuł:Przewodnik

Miniatura Uniszki Zawadzkie Miniatura Uniszki Zawadzkie Miniatura Uniszki Zawadzkie ...

Skansen wsi mazowieckiej w Sierpcu zaprasza na żniwa

Tytuł: ...

Dawne obrzędy na wystawie "Boże Narodzenie na Mazowszu" w skansenie w Sierpcu

Wielkoformatowy ...

Tytuł: Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Tom IX Redakcja: Jan Rzeszotarski, Ewa D. Rutkowska Rok wydania: 2018 Spis treści

Warto zobaczyć: dworek w Uniszkach Zawadzkich

W muzeum znajduje się Dwór Uniszek Zawadzkich pochodzący z XVIII w. Wnętrze prezentuje wyposażenie typowych pomieszczeń dawnego majątku dworskiego.

Tytuł: ...

Opis: Wydawnictwo Jubileuszowe, w którym została przedstawiona 40 letnia historia MWM w Sierpcu.

Mazowieckie - największe atrakcje

Blizno (gmina Szczutowo) 55 56 55 Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca 56

Polska, Skansen w Sierpcu - porady, zwiedzanie i opis wakacji użytkownika piea.

39 40 39 Makieta dworu w Rozłogach zbudowana w skansenie na potrzeby filmu Ogniem i mieczem

Od Autora Sierpc wraz z otaczaj¹cym go obszarem le y z dala od wiêkszych miast: Warszawy

Tytuł: Zbiór praw sądowych

Borkowo Kościelne (gmina Sierpc) 60 61 60 Kościół pw. św. Apolonii 61

Celem ekspozycji jest przybliżenie życia mieszkańców mazowieckich dworów. Wyposażenie jest charakterystyczne dla takich pomieszczeń jak; salon, jadalnia, ...

pobierz miniprzewodnik

Mazowieckie - największe atrakcje

Bonisław (gmina Gozdowo) 57 58 57 Kościół parafialny pw. ...

Okrasa), krajoznawcze oraz historyczne. Sierpczanie oraz mieszkañcy innych miejscowości zostali uwiecznieni w kadrach

Tytuł: Transport dworski w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Autor: Bogajewicz Mikołaj, Krześniak Danuta Rok wydania: 2009

11 11 Suszenie torfu na łące w miejscowości Mak na pograniczu powiatów żuromińskiego i sierpeckiego rami

Po III rozbiorze (1795) dokonano reorganizacji i w³¹czono okolice Sierpca do nowo utworzonej prowincji

wzkart-pisz-1-100-000-mapa-topograficzna-polski-

wzkart-ostroleka-1-100-000-mapa-topograficzna-polski-

Tytuł: ...

61 61 Dwór Aleksandry Bąkowskiej stała ponownie uruchomiona szkoła żeńska, a w 1924 r. męska

Gójsk (gmina Szczutowo) 81 82 81 Kościół ...

Znajduje siê tu równie stacja kolejowa na trasie Sierpc P³ock.

Warto zobaczyć: dworek w Uniszkach Zawadzkich

Tytuł: ...

16 15 Sieć parafialna w XVI XVIII w. na tle ówczesnego powiatu sierpeckiego 16 Fragment

70 71 70 Dworek należący dawniej do Ignacego Bojanowskiego 71 Kapliczka słupowa - św. Jan

Gołotczyzna (gmina Sońsk) 126 87 87 Karczma Dwór u Antoniego 59 59 Willa Krzewnia

Piegłowo (gmina Szydłowo) 122 122 Dworek szlachecki w Piegłowie z połowy XVIII w.

Warunki naturalne 4 4 Powiat sierpecki leży na terenie czterech regionów fizycznogeograficznych Powiat sierpecki ma powierzchniê

26 26 Mapa powiatu sierpeckiego Okres powojenny by³ czasem wielu zmian gospodarczych: upañstwowienie przemys³u,

Tytuł: Kolekcja rzeźby w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Autor: Robert Rumiński Rok wydania: 2009. Opis: Katalog wystawy stałej prezentującej ...

Trudno ...

... Golden retriver biszkoptowy ZaginioneKoty.pl

Na obrzeżach miasta znajdziemy Muzeum Wsi Radomskiej z największą w Polsce kolekcją wiatraków i uli oraz rekonstrukcją XIX-wiecznej wsi z dworami ...

Dąbek (gmina Stupsk) 83 83 Fragment neorenesansowego dworu szlacheckiego w Dąbku z połowy XIX

Mazowieckie - największe atrakcje

... owczarek niemiecki ZaginioneKoty.pl ...

Przewodnik subiektywny Bogurzyn (gmina Wiśniewo) 80 81 80 Kościół parafialny pw. św.

Wartości kultury niematerialnej Nazewnictwo geografi czne oraz nazwiska 33 34 35 33 Pieczęć parafii sierpeckiej używana

Sierpc

Mazowieckie - największe atrakcje

Wieża wybudowana z cegły jest u podstawy kwadratowa, w wyższych partiach wieloboczna, sięga 30

P³ockim (Warszawa 1652). Aleksander Paschke (ur. 14 VII 1875 r.

ła Almę.

44 44 Brama i kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (tzw.klasztorek)

Wieś 62 Przybójewo 1 Wisła pełniła wówczas rolę głównego traktu komunikacyjnego, którym spławiano towary.

Przy ul. Wojska Polskiego znajduje się zachowany Zespół Budynków Koszarowych pobudowany w końcu ...

W sierpniu w okolicy Uniszek odbywa się jedno z najlepszych widowisk historycznych w Polsce: "Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą" – jedyne, rozgrywające się w ...

Cocker spaniel ZaginioneKoty.pl ...

Strzegowo (siedziba gminy) 128 128 Drewniany kościół pw. św. Anny w Strzegowie

Tytuł: Księga Pamięci Żydów Bieżuńskich

Tu na świat przeszedł najsławniejszy polski pianista i kompozytor. W miejscu jego narodzin znajduje się dworek z pierwszej połowy XIX wieku, otoczony ładnym ...

Nad rzeźbą leżącego Wojciecha artysta przedstawił opłakujących go rodziców: Pawła i ...

Podania mówią, że podczas gdy mężny rycerz Junosza zdążał na własny ślub, przed orszakiem

foksterier szorstkowłosy ZaginioneKoty.pl foksterier szorstkowłosy ZaginioneKoty.pl ...

21 21 Dworek drobnoszlachecki rodu Godlewskich północne Mazowsze bardzo zróżnicowana.

... do zespołu zalicza się również ”Zameczek”, którego wnętrza kryją dwa historyczne apartamenty oraz szlachecki dworek, pełniący dziś funkcję hotelu.

Klice (gmina Regimin) 74 74 Dwór w Klicach z 2. poł. XIX

Mauzoleum Żołnierzy Września 60 60 Pomnik Piechura w Uniszkach Zawadzkich (1985) 61 Mauzoleum Żołnierzy

Dwór w Uniszkach zawadzkich

4. dwór w Uniszkach zawadzkich

3. dwór w Uniszkach Zawadzkich

Miniatura Uniszki Zawadzkie

Dwór w Uniszkach Zawadzkich

Dworek w Uniszkach Zawadzkich

Sierpc - Dwór z Uniszek Zawadzkich

5. dwór w Uniszkach Zawadzkich w trakcie rozbiórki

... Zawadzkie Miniatura Uniszki Zawadzkie

Budowa dworu na terenie skansnu

Miniatura Uniszki Zawadzkie Miniatura Uniszki Zawadzkie ...

Sierpc - Dwór z Uniszek Zawadzkich

7. dwór w Uniszkach Zawadzkich trakcie prac rozbiórkowych

6. dwór w Uniszkach Zawadzkich trakcie rozbiórki

8. dwór w Uniszkach Zawadzkich trakcie prac rozbiórkowych

... Miniatura Uniszki Zawadzkie ...

Miniatura Uniszki Zawadzkie ...

Dwory i dworki (Polska) · Roskosz

Sinołęka - 2018, zdjęcie Darek Eggert

... Miniatura Uniszki Zawadzkie ...

Dwór z okresu neoklasycyzmu, Szubin woj. kujawsko-pomorskie - PalacewPolsce. pl -

Budowa dworu na terenie skansenu

Budowa dworu na terenie skansenu

POŁĄCZ PORANEK Z UŚMIECHEM A ODKRYJESZ TAJEMNICĘ POGODNEGO DNIA.

Lusławice (małopolskie) - Dwór Pendereckich

Tytuł: Dworek w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Autor: Robert Rumiński Rok wydania: 2010. Więcej informacji: Katalog wystawy stałej prezentującej ...

Budowa dworu na terenie skansnu

Tytuł: ...

Tytuł: Dwór z Uniszek Zawadzkich. Historia i ekspozycja. Rok wydania: 2016. Cena: 15 zł

Tytuł:Przewodnik

Miniatura Uniszki Zawadzkie Miniatura Uniszki Zawadzkie Miniatura Uniszki Zawadzkie ...

Skansen wsi mazowieckiej w Sierpcu zaprasza na żniwa

Dawne obrzędy na wystawie "Boże Narodzenie na Mazowszu" w skansenie w Sierpcu

Tytuł: ...

Wielkoformatowy ...

Tytuł: Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Tom IX Redakcja: Jan Rzeszotarski, Ewa D. Rutkowska Rok wydania: 2018 Spis treści

W muzeum znajduje się Dwór Uniszek Zawadzkich pochodzący z XVIII w. Wnętrze prezentuje wyposażenie typowych pomieszczeń dawnego majątku dworskiego.

Tytuł: ...

Opis: Wydawnictwo Jubileuszowe, w którym została przedstawiona 40 letnia historia MWM w Sierpcu.

Mazowieckie - największe atrakcje

Blizno (gmina Szczutowo) 55 56 55 Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca 56

Polska, Skansen w Sierpcu - porady, zwiedzanie i opis wakacji użytkownika piea.

Od Autora Sierpc wraz z otaczaj¹cym go obszarem le y z dala od wiêkszych miast: Warszawy

39 40 39 Makieta dworu w Rozłogach zbudowana w skansenie na potrzeby filmu Ogniem i mieczem

Tytuł: Zbiór praw sądowych

wzkart-ostroleka-1-100-000-mapa-topograficzna-polski-

Borkowo Kościelne (gmina Sierpc) 60 61 60 Kościół pw. św. Apolonii 61

IMG_9935

Warto zobaczyć: dworek w Uniszkach Zawadzkich

Celem ekspozycji jest przybliżenie życia mieszkańców mazowieckich dworów. Wyposażenie jest charakterystyczne dla takich pomieszczeń jak; salon, jadalnia, ...

pobierz miniprzewodnik

Mazowieckie - największe atrakcje

Bonisław (gmina Gozdowo) 57 58 57 Kościół parafialny pw. ...

Okrasa), krajoznawcze oraz historyczne. Sierpczanie oraz mieszkañcy innych miejscowości zostali uwiecznieni w kadrach

Tytuł: Transport dworski w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Autor: Bogajewicz Mikołaj, Krześniak Danuta Rok wydania: 2009

11 11 Suszenie torfu na łące w miejscowości Mak na pograniczu powiatów żuromińskiego i sierpeckiego rami

Po III rozbiorze (1795) dokonano reorganizacji i w³¹czono okolice Sierpca do nowo utworzonej prowincji

Tytuł: ...

61 61 Dwór Aleksandry Bąkowskiej stała ponownie uruchomiona szkoła żeńska, a w 1924 r. męska

Gójsk (gmina Szczutowo) 81 82 81 Kościół ...

Znajduje siê tu równie stacja kolejowa na trasie Sierpc P³ock.

Warto zobaczyć: dworek w Uniszkach Zawadzkich

Tytuł: ...

16 15 Sieć parafialna w XVI XVIII w. na tle ówczesnego powiatu sierpeckiego 16 Fragment

70 71 70 Dworek należący dawniej do Ignacego Bojanowskiego 71 Kapliczka słupowa - św. Jan

Gołotczyzna (gmina Sońsk) 126 87 87 Karczma Dwór u Antoniego 59 59 Willa Krzewnia

Piegłowo (gmina Szydłowo) 122 122 Dworek szlachecki w Piegłowie z połowy XVIII w.

Warunki naturalne 4 4 Powiat sierpecki leży na terenie czterech regionów fizycznogeograficznych Powiat sierpecki ma powierzchniê

26 26 Mapa powiatu sierpeckiego Okres powojenny by³ czasem wielu zmian gospodarczych: upañstwowienie przemys³u,

Tytuł: Kolekcja rzeźby w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Autor: Robert Rumiński Rok wydania: 2009. Opis: Katalog wystawy stałej prezentującej ...

Trudno ...

... Golden retriver biszkoptowy ZaginioneKoty.pl

Na obrzeżach miasta znajdziemy Muzeum Wsi Radomskiej z największą w Polsce kolekcją wiatraków i uli oraz rekonstrukcją XIX-wiecznej wsi z dworami ...

Dąbek (gmina Stupsk) 83 83 Fragment neorenesansowego dworu szlacheckiego w Dąbku z połowy XIX

... owczarek niemiecki ZaginioneKoty.pl ...

Przewodnik subiektywny Bogurzyn (gmina Wiśniewo) 80 81 80 Kościół parafialny pw. św.

Wartości kultury niematerialnej Nazewnictwo geografi czne oraz nazwiska 33 34 35 33 Pieczęć parafii sierpeckiej używana

Sierpc

Wieża wybudowana z cegły jest u podstawy kwadratowa, w wyższych partiach wieloboczna, sięga 30

ła Almę.

P³ockim (Warszawa 1652). Aleksander Paschke (ur. 14 VII 1875 r.

44 44 Brama i kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (tzw.klasztorek)

Wieś 62 Przybójewo 1 Wisła pełniła wówczas rolę głównego traktu komunikacyjnego, którym spławiano towary.

Przy ul. Wojska Polskiego znajduje się zachowany Zespół Budynków Koszarowych pobudowany w końcu ...

W sierpniu w okolicy Uniszek odbywa się jedno z najlepszych widowisk historycznych w Polsce: "Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą" – jedyne, rozgrywające się w ...

Cocker spaniel ZaginioneKoty.pl ...

Strzegowo (siedziba gminy) 128 128 Drewniany kościół pw. św. Anny w Strzegowie

Tytuł: Księga Pamięci Żydów Bieżuńskich

Tu na świat przeszedł najsławniejszy polski pianista i kompozytor. W miejscu jego narodzin znajduje się dworek z pierwszej połowy XIX wieku, otoczony ładnym ...

Nad rzeźbą leżącego Wojciecha artysta przedstawił opłakujących go rodziców: Pawła i ...

Podania mówią, że podczas gdy mężny rycerz Junosza zdążał na własny ślub, przed orszakiem

foksterier szorstkowłosy ZaginioneKoty.pl foksterier szorstkowłosy ZaginioneKoty.pl ...

21 21 Dworek drobnoszlachecki rodu Godlewskich północne Mazowsze bardzo zróżnicowana.

... do zespołu zalicza się również ”Zameczek”, którego wnętrza kryją dwa historyczne apartamenty oraz szlachecki dworek, pełniący dziś funkcję hotelu.

Klice (gmina Regimin) 74 74 Dwór w Klicach z 2. poł. XIX

Mauzoleum Żołnierzy Września 60 60 Pomnik Piechura w Uniszkach Zawadzkich (1985) 61 Mauzoleum Żołnierzy

zagładę wyruszył z Mławy 10 listopada 1942 r. do obozu w Treblince. Następne transporty

z Uniwersytetu Warszawskiego. Kopiec powstańczy był kilkakrotnie odnawiany. W 1983 r.